Pokemon Go: Magmar Pokemon Typ Feuer

Pokemon Go: Magmar ist ein seltener Pokemon des Typs Feuer